BioBlitz

cat_biob1Bio Blitz är en 24 timmar inventering av alla arter som finns i ett bestämt område. Evenemanget kan användas som redskap för kartläggning av den biologiska mångfalden, men även med utbildning och information som syfte.

En BioBlitz är som en tillfällig mötesplats. Konceptet är att samla forskare, studenter and amatörbiologer i ett område för att samla och dokumentera biologisk mångfald i närnaturen.

cat_biob2I september 2012 organiserade Ork-idé en BioBlitz på Jungnerholmarna i Fliseryd. För experterna ett tillfälle att dela kunskaper och visa upp arbetssättet, för naturälskare ett tillfälle att träffa människor med liknande intresser, för närboende ett tillfälle att uppleva Emån på ett nytt och annat sätt. Vi har valt att betona information om natur till allmänheten genom publiksaktiviteter av deltagande karaktär. Evenemanget är först och främst lärorikt och roligt, både för forskarna och publiken.

I juni 2014 organiserade vi en BioBlitz i Lanhägen i centrala Högsby på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Kalmar län och Högsby kommun. Resultaten har samlats i Artportalen, en utställning har organiserats under hösten 2014 i Högsbys bibliotek.

Mer information