Green coach

pag_gcFrån vision och ord till handling. De flesta företagen och offentliga förvaltningarna har viljan, men behöver lite skjuts. Kunskaperna och erfarenheter finns, det gäller bara att hitta dem och starta implementera dem. Det är här att vår tjänst GREEN COACH kan vara till hjälp.

För oss är coachning att hjälpa andra att nå sina egna hållbarhetsmål. Vi kan entusiasmera, locka fram de kunskaper och erfarenheter som behövs för en omställning, utveckling eller förändring. Om så behövs kan vi även bidra med annorlunda synvinklar, olika erfarenheter och en rad metoder som verktyg.

Vi har ingen standard metodik, vi levererar skräddarsydda tjänster som passar din utmaning där vi använder oss av flera välbeprövda koncept och metoder.

Några exempel:

  • Mobilsamåkning: inspiration, utredning av genomförbarhet, implementering
  • Internationell ”think tank workshop” moderator på uppdrag av Hansestadt Rostock och Kalmar kommun
  • Varumärket Småland på uppdrag av Partnerskap Småland och Regionförbundet i Kalmar län
  • Forum Emån på uppdrag av Mönsterås kommun
  • Från ord till handling på uppdrag av Sustainable Sweden Southeast AB