Om oss

Renate Foks startade hennes egen konsulttjänst år 1996: Foks Milieu-advies & -educatie. 10 år senare startade Renate Foks och Pepijn Klaassen Ork-idé för hållbarhet handelsbolag tillsammans. De flyttade verksamheten helt och hållet till Sverige 2007. Bolaget ombildades till Ork-idé AB i slutet av 2012.

peppePepijn(”Peppe”) Klaassen tog magisterexam i samhällsplanering på Radboud Universiteit i Nijmegen (Nederländerna) med fokus på gestaltning och trafik. Han har jobbat som konsult i stadsutveckling, biträdande universitetslärare, miljökonsult, planarkitekt, trafikplanerare och mycket annat i Sverige och Nederländerna, på landsbygden och i storstäder, men även på läns- och riksnivå.

CV Pepijn Klaassen – 070 619 48 13

nateRenate Foks är miljövetare med magister / ingenjörsdiplom i miljöpedagogik med fokus på luftkvalité och miljökommunikation. Hon har jobbat som egenföretagare och projektanställd med utbildning, fortbildning, naturupplevelseguidning, coachning, miljöfrågor osv. Under 2013 jobbar hon åt Kalmar kommun och är därmed mycket begränsad vad gäller nya uppdrag.

CV Renate Foks – 073 08 666 08

 

Företagsinformation:

  • Postadress: Blomsterstigen 10 – 380 52  Timmernabben – Sverige (ingen besöksadress!)
  • Organisationsnummer: 556910-4200 (MOMS: SE556910420001)
  • Bankgiro: 129-5492 – Bank 6705 683 077 228 (Handelsbanken Mönsterås / Ålem)