Plan

pag_planVi har en akademisk bakgrund som forskare, analytiker, planerare och strateger. Därmed kan vi hjälpa till när ni är i behov av formulering av strategier och policyer, som företag eller offentlig förvaltning. Framför allt när det gäller hållbarhetsfrågor, regional tillväxt, samhällsplanering, trafik, turism osv. Erfarenhet med översiktsplaner, bostadsprogram, trafikstrategi, planprogram, miljöutredningar och detaljplaner finns.

Vi kan formulera val av möjligheter, förslag till prioriteringar men även utvärdering av genomförda åtgärder eller projekt. Vi har tillgång till ett stort internationellt nätverk, vilket gör att vi kan ta upp de flesta utmaningarna.

Några exempel: