Upptäck

pag_uppNaturguidning, fortbildning, evenemang eller nätverksträff, det finns flera sätt att använda naturen för vardagsinspiration och professionella utmaningar. Vi har en diplomerad naturguide (Linnéuniversitet) med internationell erfarenhet.

Några exempel: